Woonuitbreidingsgebieden: wat is nog mogelijk?

01/10/2018
Bron: Ockier & Partners Advocatenkantoor
Geschreven door: Michaël De Mol

In dit voorontwerp wordt drastisch gesleuteld aan de ontwikkelingsmogelijkheden binnen “woonreservegebieden”, met name de woonuitbreidingsgebieden en enkele aanverwante gewestplanbestemmingen.