WITTE ROOK VOOR WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

01/03/2019
Bron: Sherpa Law
Geschreven door: mr Tom Vanraes, Sherpa Law
Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen en maakt men het vennootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel.