Wet tot het hervormen van het ondernemingsrecht ook relevant voor de (burgerlijke) maatschap

23/05/2018
Bron: Deknudt Nelis Advocaten

Met de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die op 27 april 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt de basiswetgeving voor ondernemingen hernieuwd.

De maatschap ontsnapt niet aan deze hervorming. Ingevolge voormelde wet wordt de maatschap een “onderneming”. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen.