Welke gevolgen heeft de tweede lockdown voor de Algemene Vergadering?

04/11/2020
Bron: Ockier advocaten
Geschreven door: Louise Van Wassenhove
Een aantal voorstellen op tafel
Daarom reikt Minister van Justitie Van Quickenborne een aantal voorstellen aan die in de toekomst een oplossing moeten bieden voor algemene vergaderingen in tijden van corona. Het kabinet van de minister zal de voorstellen uitwerken. Duidelijk te verstaan, het gaat hier om voorstellen tot maatregelen. Deze maatregelen zijn op dit moment nog niet van kracht. Het blijft dus nog afwachten wat er uiteindelijk uit de bus zal komen.
 
Om te beginnen gaat de voorkeur uit naar digitale algemene vergaderingen. De minister kondigt een wetgevend initiatief aan om de mogelijkheid van digitale aanwezigheid op een algemene vergadering (via platformen als Teams, Zoom, …) te verankeren in de Wet op de Mede-eigendom.
 
Voor mede-eigenaars die niet de mogelijkheid of kennis hebben om digitaal aanwezig te zijn, zou de mogelijkheid bestaan om via volmacht te werken of om fysiek deel te nemen, mits de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden. Merk wel op dat in dit stadium van de coronamaatregelen, fysiek aanwezig zijn hoe dan ook geen optie is.  
 
Indien de algemene vergadering alsnog niet op een digitale manier kan doorgaan, zal er de mogelijkheid zijn om deze uit te stellen. De algemene vergaderingen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kunnen dan met een jaar uitgesteld worden naar de eerstvolgende 15-daagse periode. In dat geval wordt het mandaat van de syndicus verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
 
Opgelet, indien één of meer mede-eigenaars, die ten minste 1/5e van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, vragen om de algemene vergadering toch te laten organiseren, dient deze wel door te gaan. Gezien de onduidelijkheid en het ontbreken van een wettelijk kader raden wij u aan deze alsnog geheel digitaal te laten doorgaan. 
 
Verder wordt voorgesteld om de drempel om schriftelijk een beslissing te nemen tijdelijk te verlagen. Vandaag geldt een unanimiteitsvereiste, maar met het invoeren van deze nieuwe voorgestelde maatregelen zou het tot en met 31 maart 2021 mogelijk zijn om schriftelijke beslissingen te nemen met een meerderheid van ten minste 4/5e mede-eigenaars. Dit betekent dat 4/5e van alle mede-eigenaars moet antwoorden en akkoord gaan. Het gaat dus om 4/5e van het totaal aantal mede-eigenaars, niet van degenen die antwoorden.
 
Op vandaag zijn deze bijkomende maatregelen voor alle duidelijkheid nog niet van kracht. 
 
Wat nu?
Tot nader bericht kunnen wij bijgevolg afleiden dat een algemene vergadering fysiek niet meer kan plaatsvinden. Echter biedt de digitalisering anno 2020 alsook de evolutieve interpretatie van artikel 577-6 BW de mogelijkheid aan mede-eigenaars om de algemene vergadering van op afstand mee te volgen.