Wachtdienst thuis: toch arbeidstijd? Arrest van het Europees Hof van Justitie

23/02/2018
Bron: Claeys & Engels
Geschreven door: Utopix

Met dit arrest nuanceert het Europees Hof van Justitie zijn eerdere rechtspraak over de bereikbaarheidsdienst, waarbij het steeds tot de conclusie kwam dat het louter oproepbaar zijn tijdens een bereikbaarheidsdienst geen arbeidstijd is.