Vooruitbetaalde kosten: backservicepremie niet geviseerd!

22/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

Kosten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig belastbaar tijdperk kunnen voortaan slechts “gespreid” over de periode waarop ze betrekking hebben als beroepskost in mindering gebracht worden.