Recente wijzigingen aan de Vastgoedmakelaarswet: meer transparantie!

03/04/2018
Bron: Ockier & Partners advocaten- Mr Ludo Ockier
Geschreven door: Utopix

In het jaarverslag van het BIV voor 2016 schetste toenmalig minister Willy Borsus de doelstellingen die hierbij worden nagestreefd:

 

“Zo wil ik, in nauw overleg met het BIV, het imago van de vastgoedmakelaars nog beter beschermen door meer transparantie in te bouwen in de klachtenprocedure, maar ook door het Instituut de middelen te geven om efficiënter op te treden tegen oneerlijke vastgoedmakelaars.”