Nieuwe wetsontwerp "bewijs' binnen het burgerlijk wetboek

07/11/2018
Bron: De Belgische kamer
Geschreven door: Utopix

Met als doel:

1° het geldende recht te codificeren en bevattelijker te maken;

2° het wettelijk bewijsstelsel te bevestigen en er bepaalde versoepelingen op aan te brengen;

3° het geldende recht te verduidelijken door een aantal definities uit te werken waarvan sommige thans nog geen uitdrukkelijke weerslag hebben gekregen in het geldende recht;

4° de regels over het voorwerp van het bewijs en de vereiste bewijsstandaard te bevestigen.

 

Het voorgestelde boek 8 bevat 3 hoofdstukken:

1° Algemene bepalingen, dat gewijd is aan definities en de algemene regels van het bewijsrecht, inzonderheid de belangrijke vraag van de bewijslast;

2° Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, dat gewijd is aan de vraag van de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, waarbij het ontwerp de regeling van het wettelijke bewijsstelsel bevestigt, met enkele aanpassingen;

3° Bewijsmiddelen, dat gewijd is aan de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen.