Kan een Belgische handelaar een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

17/05/2018
Bron: VGD

In de praktijk doet zich vaak de situatie voor dat een Belgische handelaar een goed verkoopt aan een koper gevestigd in de EU (buiten België). De koper zorgt zelf voor het transport, verstrekt zijn EU btw-nummer en verzoekt de Belgische handelaar om de factuur uit te reiken zonder aanrekening van Belgische btw, dit wegens vrijstelling intracommunautaire levering.