Inwerkingtreding systeem cash for cars

15/05/2018
Bron: Claeys & Engels

Ondanks de terughoudendheid van de Raad van State is de wet van 30 maart 2018 tot invoering van een mobiliteitsvergoeding, en houdende het project van de federale regering om een systeem “Cash for Car” in te voeren, gepubliceerd op maandag 7 mei 2018. Het is voortaan mogelijk voor de werkgever om de teruggave van de bedrijfswagen in ruil voor een bedrag in cash, dat geniet van een (para)fiscale behandeling die nog voordeliger is dan dat van de ingeruilde bedrijfswagen, te organiseren. Maar echter wel onder bepaalde voorwaarden!