Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren

22/02/2018
Bron: Vandelanotte, René Van Asbroeck
Geschreven door: Utopix

Tussen de commissaris of bedrijfsrevisor en de fiscale administratie bestaan er geen rechtstreekse contacten. Bedrijfsrevisoren brengen bij de fiscus dan ook geen verslag uit over hun werkzaamheden. Bovendien geldt als algemeen principe dat beoefenaars van een cijferberoep in fiscale kwesties hun beroepsgeheim kunnen inroepen. We merken echter dat de fiscus vandaag maar weinig een beroep doet op de commentaren in de controleverslagen.