Hervorming van het vennootschapsrecht: tweede lezing

28/05/2018
Bron: Presscenter
Geschreven door: Utopix

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.