Goedkeuring boek 3 Goederen

04/02/2020
Bron: De Kamer
Geschreven door: Vlaamse regering
Met deze hervorming wordt het goederenrecht aangepast aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij en wordt er een nieuw evenwicht gevonden tussen de contractvrijheid en de rechtszekerheid.

Het voorgestelde Boek 3 bevat acht titels:

Titel 1 - Algemene bepalingen
Titel 2 - Goederen
Titel 3 - Eigendomsrecht
Titel 4 - Mede-eigendom
Titel 5 - Burenrelaties
Titel 6 - Recht van vruchtgebruik
Titel 7 - Erfpachtrecht
Titel 8 - Opstalrecht