De update van het pandrecht: wat moet u weten

26/01/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

De nieuwe wetgeving omtrent het pandrecht omvat niet alleen een modernisering van de pandwetgeving, maar harmoniseert alle zakelijke zekerheidsrechten op roerende goederen: het pand, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.