De nieuwe anti-witwaswet

23/01/2018
Bron: Alexander Mondy- Ockier & Partners advocaten
Geschreven door: Utopix

De voornaamste bron van wetgeving in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme was lang de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

Afgelopen september heeft de federale wetgever de Antiwitwaswet van 1993 volledig opgeheven en vervangen door de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna “de Antiwitwaswet”). De nieuwe Antwitwaswet is in werking getreden op 16 oktober 2017.