De digitale notarIële volmacht is een feit

08/05/2020
Bron: Ockier & partners advocaten
Geschreven door: Utopix
Sinds het ingaan van de corona-maatregelen, mogen partijen bij een akte zich enkel voor dringende akten naar de notaris begeven. Gezien het in de praktijk zeer moeilijk was om uit te maken wat dringend was en wat niet, mogen notarissen vanaf 20 april 2020 weer alle akten verlijden. Het zo veel mogelijk op afstand verlijden van akten blijft wel de vuistregel, hetgeen het belang van de digitale volmacht zal versterken.
 
Sinds 4 mei 2020 is het mogelijk om een digitale volmacht te verlenen. De volmachtverlenende partij zal via een videoconferentie een digitale volmacht kunnen verlenen aan een derde, dit kan een medewerker van de notaris zijn, die dan de authentieke akte als volmachthebber voor die partij kan ondertekenen.
 
Het ondertekenen van deze digitale volmacht zal gebeuren via eID of ITSME. Tijdens de videoconferentie zal de notaris de nodige toelichting geven bij de volmacht en het ontwerp van notariële akte. Indien het ontwerp wordt goedgekeurd door alle partijen bij de akte, zal de volmachthouder de akte mogen ondertekenen in naam en voor rekening van de volmachtgever.
 
Op deze manier kunnen de notarissen de maatregelen nastreven en de social distancing behouden.