De codextrein raast door het landschap van de Ruimtelijke ordening

16/02/2018
Bron: Ockier advocaten, meester Nele Doutry
Geschreven door: Utopix

De Omgevingsvergunning klinkt nog wat onwennig of er is al opnieuw een nieuw decreet in werking getreden. Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen in zake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, de zogenaamde Codextrein is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet voorziet in een heel aantal wijzigingen die voornamelijk in werking zijn getreden op 30 december 2017.