Nieuws

Nieuwe wetsontwerp "bewijs' binnen het burgerlijk wetboek

07/11/2018
Bron: De Belgische kamer
Geschreven door: Utopix

Gisteren werd het nieuwe wetsontwerp betreffende het bewijsrecht neergelegd in de Kamer.

Dit ontwerp moderniseert het 'Bewijsrecht'.

Lees meer

AANDACHT VEREIST BIJ DE UITWERKING VAN TOEKOMSTIGE GESPLITSTE AANKOPEN

29/10/2018
Bron: A-lex advocaten, meester Kevin Desmet
Geschreven door: Kevin Desmet

Het is reeds enkele maanden geleden dat de Raad van State het VLABEL-standpunt nr. 15004 met betrekking tot de fiscale gevolgen van gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen heeft vernietigd (RvS 12 juni 2018, nr. 241.761).

Lees meer

In House opleidingen!

29/10/2018
Bron: Utopix
Geschreven door: Utopix

Globale erfovereenkomst: opgelet met het recht van terugkeer!

18/10/2018
Bron: Deknudt Nelis advocaten

Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden.

Lees meer

Minister bevestigt vergaande gevolgen hervorming vennootschapsbelasting

02/10/2018
Bron: Vandelanotte
Geschreven door: Els Van Eenhooge - Julie Vantomme

Meer dan een half jaar na de inwerkingtreding van de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, komen er nog heel wat onduidelijkheden aan de oppervlakte. De minister probeert kort en bondig duidelijkheid te scheppen in het fiscale kluwen, maar brengt tegelijk enkele bijkomende complexiteiten aan het licht.

Lees meer

Woonuitbreidingsgebieden: wat is nog mogelijk?

01/10/2018
Bron: Ockier & Partners Advocatenkantoor
Geschreven door: Michaël De Mol

In zitting van 20.07.2018 heeft de Vlaamse Ministerraad haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van wijzigingsdecreet inzake de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

 

 

Lees meer

De arbeidsmarkt in beweging: nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen op komst

20/09/2018
Bron: Vandelanotte
Geschreven door: Lieven Goossens & Anneleen Wydooghe

De regering-Michel heeft afgelopen zomer heel wat sociaalrechtelijke maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat er een ruimere flexibiliteit op de arbeidsmarkt is. Zo werden er zes geblokkeerde wetsvoorstellen goedgekeurd en werd er een akkoord bereikt over de ‘arbeidsdeal’.

Lees meer

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

31/08/2018
Bron: Bright, mr. Steven Seyns

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking.

Lees meer

Utopix Gazette/ editie 2

28/08/2018
Bron: Utopix

Editie 2/ Najaar 2018

Quality is not an act it is a habit!

Bekijk ons programma voor het najaar.

Lees meer

Verplichte registratie voor dienstverleners aan vennootschappen vanaf 1 september

27/07/2018
Bron: VGD

Dienstverleners aan vennootschappen zullen vanaf 1 september 2018 verplicht worden om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Deze registratie is onderworpen aan een aantal bijkomende voorwaarden. Wie deze nieuwe wetgeving met de voeten treedt, riskeert een boete van 250 tot 250.000 EUR.

Lees meer

Belgische antimisbruikbepaling ten val

14/08/2018
Bron: Odigo, mr Kurt Devos

Het is een open deur intrappen. De antimisbruikbepaling van oud staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is strijdig met het gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie heeft op 11 juli 2018 beslist over de inbreukprocedure tegen België (C-356/15), nadat de uitspraak vorig jaar sine die was uitgesteld.

Lees meer

Wetsontwerp GDPR klaar!

25/06/2018
Bron: A-lex advocaten, mr Julie Van Acker
Geschreven door: Utopix

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht: tweede lezing

28/05/2018
Bron: Presscenter
Geschreven door: Utopix

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Lees meer

Kan een Belgische handelaar een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

17/05/2018
Bron: VGD

Een intracommunautaire levering van goederen: een factuur zonder btw en toch ingedekt zijn tegen risico navordering btw ...

Lees meer

Studentenarbeid: waar moet je als werkgever rekening mee houden?

22/05/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

De zomervakantie nadert met rasse schreden! Daarom frissen we dan ook graag de belangrijkste regels rond de tewerkstelling van studenten even op. Op deze manier ben je zeker dat je volledig conform bent met de wetgeving indien je studenten aanneemt deze zomer.

Lees meer

Wet tot het hervormen van het ondernemingsrecht ook relevant voor de (burgerlijke) maatschap

23/05/2018
Bron: Deknudt Nelis Advocaten

Met de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die op 27 april 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt de basiswetgeving voor ondernemingen hernieuwd.

Lees meer

Inwerkingtreding systeem cash for cars

15/05/2018
Bron: Claeys & Engels

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding is eindelijk gepubliceerd!

Lees meer

Verhuur met BTW: regering hakt alsnog de knoop door

07/05/2018
Bron: Odigo advocaten- Thomas Vuylsteke
Geschreven door: Utopix

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf oktober 2018 zal dan toch de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende verhuur.

Lees meer

Facultatief stelsel onroerende verhuur met btw

02/04/2018
Bron: Vandelanotte-Dries Torreele, Joren Vanlerberghe
Geschreven door: Utopix

In het kader van de begrotingscontrole heeft de federale regering beslist een optionele btw-heffing op onroerende verhuur in te voeren. 

Lees meer

Recente wijzigingen aan de Vastgoedmakelaarswet: meer transparantie!

03/04/2018
Bron: Ockier & Partners advocaten- Mr Ludo Ockier
Geschreven door: Utopix

Het kabinet van de Minister van Middenstand werkte al langer aan een reeks wijzigingen aan de Vastgoedmakelaarswet.

Lees meer

Effectentaks in werking getreden!

23/03/2018
Bron: Els Van Eenhooghe- Vandelanotte
Geschreven door: Utopix

 De inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel was oorspronkelijk voorzien op 1 januari 2018. Door enkele kritieken van de Raad van State en een politiek kat-en-muisspel, werd de goedkeuring van de maatregel echter uitgesteld.   

Lees meer

Dan toch een optionele BTW verhuur?

28/03/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole heeft de regering de hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. 

Lees meer

Het nieuwe erfrecht en de Vlaamse schenk- en erfbelasting: Voorontwerp van Decreet licht tipje van de sluier

07/03/2018
Bron: Deknudt Nelis advocaten
Geschreven door: Utopix

Vanaf 1 september 2018 zal het nieuwe erfrecht dan ook effectief in werking treden. Tot op heden was het evenwel koffiedik kijken wat de fiscale impact zou zijn van sommige nieuwe bepalingen in de nieuwe erfwet.

Lees meer

Wachtdienst thuis: toch arbeidstijd? Arrest van het Europees Hof van Justitie

23/02/2018
Bron: Claeys & Engels
Geschreven door: Utopix

Een bereikbaarheidsdienst waarbij een werknemer thuis moet zijn om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op de werkplaats is volgens het Europees Hof van Justitie arbeidstijd.

Lees meer

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren

22/02/2018
Bron: Vandelanotte, René Van Asbroeck
Geschreven door: Utopix

Bedrijfsrevisoren staan zeer dicht bij het bedrijfsgebeuren van hun cliënt. Via verschillende analyses en verslagen maken zij een waarheidsgetrouw overzicht van het economisch gebeuren op. Maar wat is de waarde van deze verslagen voor de fiscus?

Lees meer

Vooruitbetaalde kosten: backservicepremie niet geviseerd!

22/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

De nieuwe wet van 25 december 2017 met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet in een bijzondere regeling met betrekking tot vooruitbetaalde kosten. 

Lees meer

De update van het pandrecht: wat moet u weten

26/01/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

OP 1 JANUARI 2018 IS EEN MODERNE UPDATE VAN HET PANDRECHT IN WERKING GETREDEN. DE VERNIEUWING WORDT IN HET BIJZONDER GEKENMERKT DOOR DE MOGELIJKHEID EEN PANDRECHT TE VESTIGEN ZONDER DAADWERKELIJKE AFGIFTE VAN HET IN PAND GEGEVEN ROEREND GOED. DERGELIJK BEZITLOOS PAND WAS TOT OP HEDEN UITSLUITEND MOGELIJK VOOR HET PAND OP EEN HANDELSZAAK.

Lees meer

Fiscale implicaties van cryptomunten (of bitcoins)

13/02/2018
Bron: Vandelanotte, Diego Vercruysse en Eline Delerue
Geschreven door: Utopix

Gezien de recente cryptocurrency-hype, is beleggen in bitcoins meer dan ooit een hot topic. Net zoals bij heel wat andere beleggingen kunnen er naast verliezen ook (grote) meerwaarden worden gerealiseerd. Kan de fiscus meegenieten van het rendement dat u behaald heeft of niet?

Lees meer

Het nieuwe erfrecht

12/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

VANAF 1 SEPTEMBER 2018 IS HET NIEUWE ERFRECHT VAN KRACHT. DIT ZAL VOOR VEEL MENSEN EEN HEUSE VERANDERING MET ZICH MEEBRENGEN ZEKER OP HET VLAK VAN VERMOGENSPLANNING.

Lees meer

De codextrein raast door het landschap van de Ruimtelijke ordening

16/02/2018
Bron: Ockier advocaten, meester Nele Doutry
Geschreven door: Utopix

De Omgevingsvergunning klinkt nog wat onwennig of er is al opnieuw een nieuw decreet in werking getreden. Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen in zake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, de zogenaamde...

Lees meer

Nationale rechtelijke instanties kunnen in geval van fraude het detacheringsformulier A1 buiten toepassing laten

16/02/2018
Bron: Odigo advocaten, meester Kurt Devos

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Lees meer

De hervormde vennootschapsbelasting, wat is er veranderd?

13/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

Sinds 1 januari 2018 is de hervormde vennootschapsbelasting van kracht. Deze hervorming brengt ook voor u als ondernemer heel wat wijzigingen met zich mee. Onze experts hebben deze voor u haarfijn uitgelegd in een begrijpelijke nota.

Lees meer

Beding van aanwas

02/02/2018
Bron: Deknudt Nelis advocaten
Geschreven door: Utopix

Een beding van aanwas kan vereenvoudigd worden gedefinieerd als een overeenkomst tussen twee partijen over goederen waarvan zij beiden eigenaar zijn, en waarbij wordt afgesproken dat wie het langste leeft van beide partijen al deze goederen krijgt.

 

Zowel vanuit burgerrechtelijk als vanuit fiscaal oogpunt heeft het beding van aanwas een interessante uitwerking.

Lees meer

De nieuwe anti-witwaswet

23/01/2018
Bron: Alexander Mondy- Ockier & Partners advocaten
Geschreven door: Utopix

De nieuwe Anti-witwaswet : Wat verandert er voor U als vastgoedmakelaar ?

Lees meer

Utopix Gazette

22/01/2018
Bron: Utopix
Geschreven door: Utopix

Editie1/ Voorjaar 2018

There's a new player in town. En dat mag u heel letterlijk nemen! Utopix schiet uit de startblokken en organiseert heel binnenkort bij u in de buurt juridische en fiscale seminaries.

Ontdek ze in onze 'Gazette'.

Lees meer