logo.svg

Winkelmandje is leeg

Nieuws

Een overzicht van onze opleidingen vindt u op www.utopix.be/nl/seminaries

Meer dan een half jaar na de inwerkingtreding van de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, komen er nog heel wat onduidelijkheden aan de oppervlakte. De minister probeert kort en bondig duidelijkheid te scheppen in het fiscale kluwen, maar brengt tegelijk enkele bijkomende complexiteiten aan het licht.

02/10/2018

Vandelanotte

In zitting van 20.07.2018 heeft de Vlaamse Ministerraad haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van wijzigingsdecreet inzake de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

 

 

01/10/2018

Ockier & Partners Advocatenkantoor

De regering-Michel heeft afgelopen zomer heel wat sociaalrechtelijke maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat er een ruimere flexibiliteit op de arbeidsmarkt is. Zo werden er zes geblokkeerde wetsvoorstellen goedgekeurd en werd er een akkoord bereikt over de ‘arbeidsdeal’.

20/09/2018

Vandelanotte

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking.

31/08/2018

Bright, mr. Steven Seyns

Editie 2/ Najaar 2018

Quality is not an act it is a habit!

Bekijk ons programma voor het najaar.

28/08/2018

Utopix

Het is een open deur intrappen. De antimisbruikbepaling van oud staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is strijdig met het gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie heeft op 11 juli 2018 beslist over de inbreukprocedure tegen België (C-356/15), nadat de uitspraak vorig jaar sine die was uitgesteld.

14/08/2018

Odigo, mr Kurt Devos

Dienstverleners aan vennootschappen zullen vanaf 1 september 2018 verplicht worden om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Deze registratie is onderworpen aan een aantal bijkomende voorwaarden. Wie deze nieuwe wetgeving met de voeten treedt, riskeert een boete van 250 tot 250.000 EUR.

27/07/2018

VGD

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren

25/06/2018

A-lex advocaten, mr Julie Van Acker

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

28/05/2018

Presscenter

Met de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die op 27 april 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt de basiswetgeving voor ondernemingen hernieuwd.

23/05/2018

Deknudt Nelis Advocaten

De zomervakantie nadert met rasse schreden! Daarom frissen we dan ook graag de belangrijkste regels rond de tewerkstelling van studenten even op. Op deze manier ben je zeker dat je volledig conform bent met de wetgeving indien je studenten aanneemt deze zomer.

22/05/2018

VGD

Een intracommunautaire levering van goederen: een factuur zonder btw en toch ingedekt zijn tegen risico navordering btw ...

17/05/2018

VGD

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding is eindelijk gepubliceerd!

15/05/2018

Claeys & Engels

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf oktober 2018 zal dan toch de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende verhuur.

07/05/2018

Odigo advocaten- Thomas Vuylsteke

Het kabinet van de Minister van Middenstand werkte al langer aan een reeks wijzigingen aan de Vastgoedmakelaarswet.

03/04/2018

Ockier & Partners advocaten- Mr Ludo Ockier

In het kader van de begrotingscontrole heeft de federale regering beslist een optionele btw-heffing op onroerende verhuur in te voeren. 

02/04/2018

Vandelanotte-Dries Torreele, Joren Vanlerberghe

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole heeft de regering de hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. 

28/03/2018

VGD

 De inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel was oorspronkelijk voorzien op 1 januari 2018. Door enkele kritieken van de Raad van State en een politiek kat-en-muisspel, werd de goedkeuring van de maatregel echter uitgesteld.   

23/03/2018

Els Van Eenhooghe- Vandelanotte

Vanaf 1 september 2018 zal het nieuwe erfrecht dan ook effectief in werking treden. Tot op heden was het evenwel koffiedik kijken wat de fiscale impact zou zijn van sommige nieuwe bepalingen in de nieuwe erfwet.

07/03/2018

Deknudt Nelis advocaten

Een bereikbaarheidsdienst waarbij een werknemer thuis moet zijn om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op de werkplaats is volgens het Europees Hof van Justitie arbeidstijd.

23/02/2018

Claeys & Engels

De nieuwe wet van 25 december 2017 met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet in een bijzondere regeling met betrekking tot vooruitbetaalde kosten. 

22/02/2018

VGD

Bedrijfsrevisoren staan zeer dicht bij het bedrijfsgebeuren van hun cliënt. Via verschillende analyses en verslagen maken zij een waarheidsgetrouw overzicht van het economisch gebeuren op. Maar wat is de waarde van deze verslagen voor de fiscus?

22/02/2018

Vandelanotte, René Van Asbroeck

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

16/02/2018

Odigo advocaten, meester Kurt Devos

De Omgevingsvergunning klinkt nog wat onwennig of er is al opnieuw een nieuw decreet in werking getreden. Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen in zake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, de zogenaamde...

16/02/2018

Ockier advocaten, meester Nele Doutry

Sinds 1 januari 2018 is de hervormde vennootschapsbelasting van kracht. Deze hervorming brengt ook voor u als ondernemer heel wat wijzigingen met zich mee. Onze experts hebben deze voor u haarfijn uitgelegd in een begrijpelijke nota.

13/02/2018

VGD

Gezien de recente cryptocurrency-hype, is beleggen in bitcoins meer dan ooit een hot topic. Net zoals bij heel wat andere beleggingen kunnen er naast verliezen ook (grote) meerwaarden worden gerealiseerd. Kan de fiscus meegenieten van het rendement dat u behaald heeft of niet?

13/02/2018

Vandelanotte, Diego Vercruysse en Eline Delerue

VANAF 1 SEPTEMBER 2018 IS HET NIEUWE ERFRECHT VAN KRACHT. DIT ZAL VOOR VEEL MENSEN EEN HEUSE VERANDERING MET ZICH MEEBRENGEN ZEKER OP HET VLAK VAN VERMOGENSPLANNING.

12/02/2018

VGD

Een beding van aanwas kan vereenvoudigd worden gedefinieerd als een overeenkomst tussen twee partijen over goederen waarvan zij beiden eigenaar zijn, en waarbij wordt afgesproken dat wie het langste leeft van beide partijen al deze goederen krijgt.

 

Zowel vanuit burgerrechtelijk als vanuit fiscaal oogpunt heeft het beding van aanwas een interessante uitwerking.

02/02/2018

Deknudt Nelis advocaten

OP 1 JANUARI 2018 IS EEN MODERNE UPDATE VAN HET PANDRECHT IN WERKING GETREDEN. DE VERNIEUWING WORDT IN HET BIJZONDER GEKENMERKT DOOR DE MOGELIJKHEID EEN PANDRECHT TE VESTIGEN ZONDER DAADWERKELIJKE AFGIFTE VAN HET IN PAND GEGEVEN ROEREND GOED. DERGELIJK BEZITLOOS PAND WAS TOT OP HEDEN UITSLUITEND MOGELIJK VOOR HET PAND OP EEN HANDELSZAAK.

26/01/2018

VGD

De nieuwe Anti-witwaswet : Wat verandert er voor U als vastgoedmakelaar ?

23/01/2018

Alexander Mondy- Ockier & Partners advocaten

Editie1/ Voorjaar 2018

There's a new player in town. En dat mag u heel letterlijk nemen! Utopix schiet uit de startblokken en organiseert heel binnenkort bij u in de buurt juridische en fiscale seminaries.

Ontdek ze in onze 'Gazette'.

22/01/2018

Utopix

Onderwerp