KMO-portefeuille

De opleidingen van Utopix zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies. Daardoor geniet u 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) korting op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Het registratienummer van Utopix is DV.O241078

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:
- de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
- de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
- de deelnemer zeker de opleiding volgt
- er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle
 
U dient uw onderneming eerst te registreren alvorens een subsidieaanvraag te kunnen indienen.
Deze aanvraag doet u steeds online via de website van de KMO-portefeuille.

U vraagt uw subsidie aan, aan de hand van de inschrijving (factuur) van uw opleiding.
Deze aanvraag moet gebeuren binnen een periode van 14 dagen na de start van het seminarie.

Daarna stort u 70% of 80% van het bedrag op de Sodexorekening en u betaalt via de KMO portefeuille uw dienstverlener.

Het is de taak van de kmo om de opdracht tot betalen te geven via de kmo-portefeuille. Agentschap Innoveren & Ondernemen doet dit niet automatisch.
Via de kmo-portefeuille gebruikt u zowel de eigen inbreng als het subsidiegedeelte voor de betaling van de factuur.

Verdere uitleg kan u terugvinden op de desbetreffende site of op het gratis nummer 1700.
KMO-portefeuille