Erkenning

Voor iedere opleiding voor permanente vorming wordt voorafgaandelijk steeds een erkenning aangevraagd bij de desbetreffende beroepsverenigingen. Op deze manier wordt het niveau van de trainingen en studiedagen gewaarborgd.

De aanvraag tot erkenning gebeurt bij volgende beroepsorganisaties:

Aanwezigheidsattesten in het kader van verplichte opleidingen
Na iedere deelname aan een seminarie heeft de deelnemer recht op zijn of haar aanwezigheidsattest. Maximum 15 dagen na de opleiding wordt het aanwezigheidsattest toegevoegd aan de persoonlijke account van de deelnemer en wordt deze op uw vraag ook per e-mail toegestuurd.