Erkenning

Voor iedere opleiding voor permanente vorming wordt desgevallend voorafgaandelijk steeds een erkenning aangevraagd bij de desbetreffende beroepsverenigingen. Op deze manier wordt het niveau van de trainingen en studiedagen gewaarborgd.


* Erkenning zelf aan te vragen, u ontvangt hiervoor een attest van deelname aan het seminarie.

Aanwezigheidsattesten in het kader van verplichte opleidingen
Na iedere deelname aan een seminarie heeft de deelnemer recht op zijn of haar aanwezigheidsattest.
Maximum 15 dagen na de opleiding wordt het aanwezigheidsattest toegevoegd aan de persoonlijke account van de deelnemer.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent.