HIGH LEVEL SEMINARS

Seminaries in de kijker

Alle seminaries

Testimonials

Nieuws

Wetsvoorstel tot wijziging van de insolventiewet

25/11/2020
Op 21 oktober 2020 diende Koen Geens een wetsvoorstel met diverse wijzigingen inzake de insolventie van ondernemingen in. Daarin worden twee doelstellingen naar voren geschoven. Ten eerste wil het wetsvoorstel de gevolgen van het arrest Plessers voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure door overdracht onder gerechtelijk gezag (GROG) regelen. Daarnaast wil het ook de aangekondigde golf van (dure) faillissementen als gevolg van de coronacrisis indijken.
Lees meer