HIGH LEVEL SEMINARS

Seminaries in de kijker

Alle seminaries

Testimonials

Nieuws

DE BOEKHOUDING VAN EEN FAMILIALE MAATSCHAP VOLGENS DE CBN: DE ONDUIDELIJKHEID BLIJFT

07/11/2019
Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wordt iedere maatschap, inclusief de familiale maatschap, voortaan bestempeld als “onderneming”. Deze kwalificatie heeft onder andere tot gevolg gehad dat iedere maatschap zich tegen uiterlijk 30 april 2019 moest inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Lees meer