HIGH LEVEL SEMINARS

Seminaries in de kijker

Alle seminaries

Testimonials

Nieuws

Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag per fax worden ingediend

10/09/2019
In een arrest van 3 september 2019 (P.19.0911.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag worden ingediend per fax. Weliswaar moet er zekerheid zijn dat het verzoek uitgaat van de verzoeker of zijn raadsman, maar die zekerheid vereist niet dat het verzoekschrift een originele handtekening bevat van de verzoeker of zijn raadsman (randnr. 3 van het arrest).
Lees meer